Handleiding Exchange iPhone-iPad

Hoe koppel ik een Exchange e-mail account aan een iPhone of iPad

Voor deze handleiding is gebruik gemaakt van een iPhone S4. U kunt deze handleiding ook gebruiken als u een andere
iPhone of een iPad heeft. Het instellen zal op vrijwel dezelfde manier gebeuren, de afbeeldingen kunnen echter iets
afwijken van de in deze handleiding gebruikte.

Ga naar het menu van uw iPhone of iPad en druk op 'Instellingen'. Daarna gaat u naar 'E-mail, contacten, agenda's'.
Kies nu voor 'Exchange' en daarna voor Microsoft Exchange'.


Afbeelding 1

U kunt nu uw e-mailadres invullen en uw wachtwoord. Ook stelt u een Beschrijving in. U drukt op volgende en stelt de
server, het domein en een gebruikersnaam in. U drukt op volgende en ziet het scherm zoals in afb. 3.9.


Afbeelding 2

U kunt kiezen welke gegeven u wilt synchroniseren. U maakt uw keuze door het rondje naar links (of rechts) te schuiven.
In deze afbeelding staan alle opties aan/uit. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, drukt u op 'Bewaar'. U kunt nu terug gaan
naar stap 3. U ziet nu dat er een optie is toegevoegd. Het door u zojuist toegevoegde account is nu zichtbaar in de lijst.
In het voorbeeld heet het account 'Novasystems'. Als u hier op drukt kunt u instellingen wijzigen. Heel groot onderaan in het
rode blok staat de optie 'Verwijder account'. Net daarboven bevindt zich de optie 'Synchr. e-mail'. Hier kunt u op drukken,
vervolgens kunt u instellen welke periode u wilt synchroniseren. In dit voorbeeld is gekozen voor 3 dagen dit houdt in dat
alle e-mails, agendapunten en herinneringen van de laatste 3 dagen beschikbaar zijn op uw iPhone of iPad.


Afbeelding 3