Handleiding Outlook Afwezigheidsassistent 2010

Hoe stel ik de afwezigheidsassistent in Outlook in?

Outlook biedt de mogelijkheid een afwezigheidsassistent in te stellen als u tijdelijk uw e-mail niet kunt beantwoorden.
Als u dan een e-mail krijgt, zal de verzender van die e-mail automatisch een e-mail van u krijgen met hierin een door
uzelf ingesteld bericht. In het bericht kunt u vermelden dat u tijdelijk afwezig bent, eventueel vermeld u de precieze
periode. De ontvanger van deze e-mail is dan op de hoogte van uw afwezigheid en kan er voor kiezen u geen e-mails
meer sturen zolang u afwezig bent. Hierdoor zal bij terugkomst uw inbox minder vol zijn. Daarnaast is het voor andere
mensen ook handig om te weten dat u afwezig bent en dat u daarom dus niet meteen reageert.

Het instellen doet u als volgt. U opent Outlook. Vervolgens klikt u op start. U ziet nu onderstaand scherm.
'Automatische antwoorden' bevindt zich ongeveer in het midden van uw scherm.


Afbeelding 1

In het scherm dat nu opent, staat de eerste optie aangevinkt. U vinkt nu de tweede optie aan en stelt desgewenst de
juiste periode in. U kunt voor uw collegae een ander bericht instellen dan voor personen buiten uw organisatie, mocht
u dat willen. U kunt natuurlijk ook gewoon twee keer hetzelfde bericht instellen.


Afbeelding 2

U kunt er ook voor kiezen alleen uw collegae automatisch te beantwoorden en personen buiten uw organisatie niet.
Om dit in te stellen, vinkt u de optie 'Berichten van personen buiten mijn organisatie automatisch beantwoorden' aan
(als dat niet al aangevinkt is). U heeft daarna nog de mogelijkheid om personen buiten uw organtisatie, maar in uw
contactpersonenlijst automatisch te antwoorden of om iedereen(alle personen buiten uw organisatie) automatisch
te antwoorden.


Afbeelding 3