Handleiding Outlook Regels 2007

Hoe kan ik binnenkomende e-mails filteren handmatig instellen? (versie 2007)

Als u uw binnenkomende e-mails wilt filteren op ongewenste berichten, kunt u dat in Outlook handmatig instellen. U start uw Outlook op en klikt op 'Extra',
daarna op 'Regels en waarschuwingen...'.


Afbeelding 1

U klikt vervolgens op 'Nieuwe regel'. U ziet nu een hele lijst opties, bijna onderaan staat de optie 'Berichten controleren als deze aankomen'.
Deze optie selecteert u.

Afbeelding 2

Vervolgens kunt u voorwaarden instellen waarop u de binnenkomende e-mails wilt controleren. Om e-mails met bepaalde tekst in het onderwerp te filteren, kiest
u voor de optie 'met specifieke tekst in het onderwerp'. Bij stap 2 is deze optie nu toegevoegd. U ziet in het voorbeeld dat er nu 'specifieke tekst' staat.
Als u hier op klikt, kunt u deze tekst aanpassen. Vul bijvoorbeeld het woord 'SPAM' in en klik op toevoegen. Het woord verschijnt nu in het blokje eronder.
Mocht u een (typ)foutje gemaakt hebben, dan kunt u het woord weer weghalen door het te selecteren en op verwijderen te klikken. Is het woord juist en wilt u
verder geen andere woorden toevoegen, dan klikt u op 'OK'. De woorden 'specifieke tekst' zijn nu veranderd in 'SPAM'.


Afbeelding 3

Het volgende dat u in stelt, is wat er gebeuren moet met e-mails waarvan het onderwerp het betreffende woord bevat. U kunt de e-mails laten verplaatsen
naar een specifieke map door de optie 'verplaats het bericht naar naam map' aan te vinken. Vervolgens klikt u bij stap 2 op 'naam map' en stelt u de map in
waar de e-mails met het betreffende woord naar verplaatst moeten worden. U selecteert de juiste map, bijvoorbeelde de map 'Ongewenste e-mail', en klikt
op 'OK'. U kunt eventueel met 'Nieuw...' eerst een nieuwe map aanmaken voor deze e-mails. De woorden 'naam map' bij stap 2 zijn nu veranderd in
'Ongewenste e-mail'.


Afbeelding 4

Als laatste heeft u nog de mogelijkheid om uitzonderingen in te stellen. U wilt bijvoorbeeld e-mail uitzonderen van afzenders uit uw adresboek. Vink de optie
'behalve als het afkomstig is van personen of distributielijst', zoals in het voorbeeld hieronder. U klikt bij stap 2 op de woorden 'personen of distributielijst',
om het juiste adresboek/ de juiste persoon te selecteren. U kunt zoeken op een specifieke afzender in een bepaald adresboek. In dit voorbeeld is er voor gekozen
] geen specifiek persoon te zoeken maar de hele map 'Outlook-adresboek' en dan 'Contactpersonen' te bekijken. Als u de juiste personen hebt geselecteerd
klikt u op 'Van' en daarna op 'OK'. U kunt meerdere personen toevoegen door bij het selecteren de shift toets (voor op een volgende personen) of de ctrl toets (voor
personen op verschillende plekken in de lijst) in te drukken. De woorden 'personen of distributielijst' zijn nu veranderd in de lijst met alle geselecteerde personen.


Afbeelding 5

U bent nu bijna klaar. U klikt op volgende en geeft een naam aan deze regel, bijvoorbeeld 'SPAM'. U kunt instellen dat deze regel voor alle nieuw binnen te komen
e-mails geldt, maar u kunt ook instellen dat het voor reeds ontvangen e-mails geldt. Tot slot controleert u onderaan wat u in wilt stellen. U kunt eventueel waardes
bewerken door er op te klikken. Als u alles goed ingesteld heeft staan, klikt u op voltooien. U keert nu terug naar het begin scherm (afbeelding 2, linker plaatje)
en ziet dat de optie nu toegevoegd is. U klikt op 'Toepassen en vervolgens op 'OK'. Het scherm wordt nu vanzelf gesloten en uw instellingen zijn opgeslagen.


Afbeelding 6

Wanneer u de zojuist ingesteld optie weer wild verwijderen, selecteerd u deze en klikt u op 'Verwijderen'. Er verschijnt een scherm in beeld waarop u uw keuze dienst te
bevestigen (of annuleren). Als u op 'OK' klikt, is de optie verwijderd.


Afbeelding 7