Handleiding Outlook Afwezigheidsassistent Webapp

Hoe stel ik de afwezigheidsassistent in Outlook in met de Webapp?

Outlook Webapp biedt, net als de gewone Outlook, de mogelijkheid een afwezigheidsassistent in te stellen als u tijdelijk
uw e-mail niet kunt beantwoorden. Als u dan een e-mail krijgt, zal de verzender van die e-mail automatisch een e-mail van
u krijgen met hierin een door uzelf ingesteld bericht. In het bericht kunt u vermelden dat u tijdelijk afwezig bent, eventueel
vermeld u de precieze periode. De ontvanger van deze e-mail is dan op de hoogte van uw afwezigheid en kan er voor kiezen u
geen e-mails meer sturen zolang u afwezig bent. Hierdoor zal bij terugkomst uw inbox minder vol zijn. Daarnaast is het voor
andere mensen ook handig om te weten dat u afwezig bent en dat u daarom dus niet meteen reageert.

Het instellen doet u als volgt. U logt in op de webapp (voor uitleg daarover zie: 'Hoe kan ik inloggen op Outlook Webapp?').
Vervolgens klikt u op 'opties'. U ziet nu een aantal opties en klikt op 'Automatische antwooorden instellen'. In het scherm dat
nu opent, staat de eerste optie aangevinkt. U vinkt nu de tweede optie aan en stelt desgewenst de juiste periode in. U kunt voor
uw collegae een ander bericht instellen dan voor personen buiten uw organisatie, mocht u dat willen. U kunt natuurlijk ook gewoon
twee keer hetzelfde bericht instellen.


Afbeelding 1

U kunt er ook voor kiezen alleen uw collegae automatisch te beantwoorden en personen buiten uw organisatie niet.
Om dit in te stellen, zet u de optie 'Berichten van personen buiten mijn organisatie automatisch beantwoorden' aan
dan wel uit. U heeft daarna nog de mogelijkheid om personen buiten uw organtisatie, maar in uw contactpersonenlijst
automatisch te antwoorden of om iedereen(alle personen buiten uw organisatie) automatisch te antwoorden.


Afbeelding 2

Klik op 'Mijn berichten' rechts bovenin om terug te keren naar u e-mail inbox.


Afbeelding 3